Robot Projesini Ayarlamak

RobotBuilder programı, oluşturulan programın ve diğer oluşturulan dosyaların düzgün çalışması için ayarlanması gereken bazı varsayılan özelliklere sahiptir. Bu kurulum bilgileri, robot açıklaması özelliklerinde (ilk satır) saklanır.

Robot Project Properties

Robotu tanımlayan özellikler şunlardır:

Name - Oluşturulan robot projesinin adı

Autonomous Command - program otonom moda getirildiğinde varsayılan olarak çalışacak komut

Autonomous Command Parameters - Otonom Komut için Parametreler

Team Number - Kodu dağıtırken robotu bulmak için kullanılacak proje takım numarası.

Use Default Java Package - İşaretlenirse, RobotBuilder varsayılan paketi (frc.robot) kullanacaktır. Aksi takdirde, kullanılacak özel bir paket adı belirtebilirsiniz.

Java Package - Proje kodunu oluştururken kullanılan, oluşturulan Java paketinin adı

Export Directory - Java veya C ++ ‘ya Aktar seçildiğinde projenin oluşturulduğu klasör

Export Subsystems - RobotBuilder’ın Alt Sistem sınıflarını projenizden dışa aktarması gerekecekse seçilecektir

Export Commands - Eğer seçiliyse RobotBuilder’ın projenizden Komut sınıflarını dışa aktarması gerekip gerekmediği kontrol eder

Wiring File - robotunuz için kablolama şemasını içeren html dosyasının konumu

RobotBuilder Projesi ile Kaynak Kontrolünü Kullanma

../../../../../_images/robotbuilder-setup-1.png

Kaynak kontrolü kullanılırken proje tipik olarak birkaç bilgisayarda kullanılacaktır ve proje dizinine giden yol bir kullanıcının bilgisayarından diğerine farklı olabilir. RobotBuilder proje dosyası mutlak bir yol kullanılarak depolanırsa, genellikle kullanıcı adını içerir ve birden çok bilgisayarda kullanılamaz. Bunun çalışması için, “relative path” u seçin ve yolu proje dosyalarından bir dizin uzaklığı olarak belirtin. Yukarıdaki örnekte, proje dosyası, dosya hiyerarşisindeki proje dosyalarının hemen üzerindeki klasörde saklanır. Bu durumda, kullanıcı adı yolun bir parçası değildir ve tüm bilgisayarlarınızda taşınabilir olacaktır.