Adım 2: Yazılımın Kurulması

Mevcut kontrol sistemi yazılımına genel bir bakış bulunabilir :doc: burada </docs/controls-overviews/control-system-software>.