Driver Station Hataları / Uyarıları

Hem Takımlara hem de Gönüllülere (FTA’lar / CSA’lar / vb.) Robot sorunlarını teşhis ederken kullanabilecekleri daha fazla bilgi sağlayabilme amacıyla, Driver Station’a Uyarı ve Hata mesajı eklenmiştir.Bu mesajlar, oluştuklarında DS tanılama sekmesinde görüntülenir ve ayrıca DS Log Files ile görüntülenebilen Log File Viewer dahil edilir. Bu belge, DS tarafından üretilen mesajları tartışır (WPILib tarafından üretilen mesajlar bu kutuda ve de DS Logs görünebilir).

Joystick’in bağlantısız olması

ERROR<Code>-44009 occurred at Driver Station
<time>2/5/2013 4:43:54 PM <unique#>1
FRC: A joystick was disconnected while the robot was enabled.

Bu hata, bir Joystick bağlantısız olduğunda tetiklenir. Mesaj metninin aksine bu hata, robot etkinleştirilmemiş veya hatta DS’ye bağlı olmasa bile oluşacaktır. Joystick’ler doğru şekilde bağlanmış ve çalışıyor olsa bile, Driver Station her başlatıldığında bu mesajın tek bir örneğinin oluştuğunu göreceksiniz.

İletişimi Kaybetmek

Warning<Code>44004 occurred at Driver Station
<time>2/6/2013 11:07:53 AM<unique#>2
FRC: The Driver Station has lost communication with the robot.

Bu Uyarı mesajı, Driver Station robotla iletişimi kaybettiğinde oluşur (İletişim göstergesi yeşilden kırmızıya döner). Bu mesajın tek bir örneği, iletişim kurulmadan önce DS başladığında oluşur.

Ping Durumu

Warning<Code>44002 occurred at Ping Results: link-GOOD, DS radio(.4)-bad, robot radio(.1)-GOOD, cRIO(.2)-bad, FMS- bad Driver Station
<time>2/6/2013 11:07:59 AM<unique#>5
FRC: Driver Station ping status has changed.

DS roboRIO ile iletişim halinde değilken bir cihazda Ping Durumu her değiştiğinde bir Ping Durumu uyarısı oluşturulur. DS başladığında iletişim kurulduğu için, Ethernet bağlantısı geldiğinde bu uyarılardan birkaçı görünecek, ardından robot radyosuna, ardından roboRIO’ya (uygulanabilirse FMS karıştırılarak) bağlantı kurulacaktır. İletişim daha sonra kaybedilirse, ping durumu değişikliği iletişim zincirinin hangi bileşende kırıldığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Robot Önyüklemesinden Bu Yana Geçen Süre

WARNING<Code>44007 occurred at FRC_NetworkCommunications
**<secondsSinceReboot> 3.585**
FRC: Time since robot boot.

Bu mesaj, DS roboRIO ile her iletişim kurmaya başladığında oluşur. Mesaj roboRIO’nun çalışma süresini saniye cinsinden belirtir ve bir roboRIO Yeniden Başlatılması nedeniyle iletişim kaybının olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Radyo-Modem Algılama Süreleri

WARNING<Code>44008 occurred at FRC_NetworkCommunications
<radioLostEvents> 19.004<radioSeenEvents> 0.000
FRC: Robot radio dectection times

WARNING<Code>44008 occurred at FRC_NetworkCommunications
<radioLostEvents> 2.501,422.008<radioSeenEvents> 0.000,147.005
FRC: Robot radio dectection times.

Bu mesaj, DS roboRIO ile iletişim kurmaya başladığında yazdırılabilir ve modemin en son kaybolup görülmesinden bu yana geçen süreyi saniye cinsinden gösterir. Yukarıdaki ilk örnek görüntüde mesaj, roboRIO’nun telsiz bağlantısının mesaj yazdırılmadan 19 saniye önce kesildiğini ve mesaj yazdırıldığında telsizin tekrar görüldüğünü gösterir. RoboRIO’nun başlatılmasından bu yana birden fazla radioLost veya radioSeen olayı meydana gelirse, virgülle ayrılmış her türden en fazla 2 olay dahil edilecektir.

Robot Kodu Yok

Warning<Code>44003 occurred at Driver Station
<time>2/8/2013 9:50:13 AM<unique#>8
FRC: No robot code is currently running.

Bu mesaj, DS roboRIO ile iletişim kurmaya başladığında, ancak çalışan robot kodu algılamadığında oluşur. RoboRIO önyüklenirken Driver Station açıksa ve çalışıyorsa bu mesajın tek bir örneği oluşacaktır, çünkü DS robot kodu yüklemeyi bitirmeden önce roboRIO ile iletişime başlayacaktır.