İki Kamera Modu Arasında Nasıl Geçiş Yapılır

../../../../_images/ni-logo.png

Bu kod, iki farklı kamera modu arasında geçiş yapmak için bir butonun nasıl kullanılacağını gösterir. Kod dört aşamadan oluşur.

İlk aşamada joystick üzerindeki bir butonun değeri okunur.

Daha sonra, mevcut okuma bir Feedback Node ve bazı Boolean aritmetiği kullanılarak önceki okuma ile karşılaştırılır. Bunlar birlikte, kamera modunun, buton basılı tutulurken birden çok kez ileri ve geri gitmek yerine, yalnızca butona ilk basıldığında değiştirilmesini sağlar.

Bundan sonra, ikinci aşamanın sonucunu mevcut kamera modu değeri üzerinden maskeleyerek kamera modu açılır. Buna bit masking -bit maskeleme denir ve bunu XOR işlevi ile yaparak, kod ikinci aşama doğruya döndüğünde kamera modunu değiştirir ve başka türlü bir şey yapmaz.

Son olarak, her kamera modu için kodu en sondaki şart yapısına ekleyebilirsiniz. Kod her çalıştırıldığında, bu bölüm mevcut kamera modunun kodunu çalıştıracaktır.

../../../../_images/toggle-between-two-camera-modes.png