RoboRIO ile Klavye Navigasyonu

../../../../_images/ni-logo.png

Bu örnek, bir joystick veya başka bir kontrolcü aygıt yerine klavye yönlendirmesi kullanarak robotu kontrol etmek için bazı öneriler sunar. Bu durumda, bir tank drive konfigürasyonunda iki sürücü motorunu kontrol etmek için A, W, S ve D tuşlarını kullanırız.

İlk VI Snippet’i, Dashboard Main VI’ya dahil edilmesi gereken koddur. Bu kodu Loop 1’in True durumuna ekleyebilirsiniz. Kod, loop-döngü başlamadan önce klavyeye bir bağlantı açar ve her yinelemede basılan tuşu okur. Bu bilgiler bir stringe dönüştürülür ve daha sonra robot projesinde Teleop VI’ya aktarılır. Loop 1’in çalışması durduğunda, klavye bağlantısı kapanır.

../../../../_images/keyboard-navigation-with-the-roborio.png

İkinci VI Snippet’i, Teleop VI’ya dahil edilmesi gereken koddur. Bu, Dashboard’dan hangi tuşa basıldığını gösteren string değerini okur. Bir Case Structure-Koşul Yapısı daha sonra, anahtara bağlı olarak sol ve sağ motorlara hangi değerlerin yazılması gerektiğini belirler. Bu durumda, W ileri, A sol, D sağ ve S ters. Bu örnekteki her durum, motorları yarı hızda çalıştırır. Bunu kodunuzda aynı şekilde tutabilir, değerleri değiştirebilir veya sürücünün hızı ayarlamasına izin vermek için ek kod ekleyebilirsiniz, böylece gerektiğinde hızlı veya yavaş sürebilirsiniz. Motor değerleri seçildikten sonra sürücü motorlarına yazılır ve motor değerleri dashboardda yayınlanır.