Ağa Giriş

Bu bölüm, sürücü istasyonu ile roboRIO arasındaki iletişimle ilgili temel robot yapılandırmasını ve kullanımını özetlemektedir.