Birden çok NetworkTables örneği oluşturma

This feature is mainly useful for coprocessors and unit testing. It allows a single program to be a member of two completely independent NetworkTables “networks” that contain completely different (and unrelated) sets of tables. For most general usage, you should use tables within the single instance, as all current dashboard programs can only connect to a single NetworkTables server at a time.

Normalde “varsayılan” örnek robot üzerinde bir sunucu olarak kurulur ve dashboard bilgisayarınızda çalışan driver station programı ile iletişim için kullanılır. SmartDashboard ve LiveWindow sınıflarının kullandığı şey budur.

Bir yardımcı işlemciniz varsa ve yalnızca yardımcı işlemci ile robot arasında paylaşılan bir dizi tabloya sahip olmak istiyorsanız, robot kodunda istemci (veya sunucu) olarak hareket eden ayrı bir örnek oluşturabilir ve yardımcı işlemciyi buna bağlayabilirsiniz, ve bu tablolar dashboarda GÖNDERİLMEZ.

Similarly, if you wanted to do unit testing of your robot program’s NetworkTables communications, you could set up your unit tests such that they create a separate client instance (still within the same program) and have it connect to the server instance that the main robot code is running.

Another example might be having two completely separate dashboard programs. You could set up two NetworkTables server instances in your robot program (on different TCP ports of course), set up different tables on each one, and have each dashboard connect to a different server instance. Each dashboard would only see the tables on its instance.