Romi Web Kullanıcı Arayüzü

Romi Web Kullanıcı Arayüzü, WPILibPi Raspberry Pi görüntüsünün bir parçası olarak yüklenir. Ana WPILibPi Web Kullanıcı Arayüzünün gezinme çubuğundaki Romi sekmesine tıklayarak erişilebilir.

Accessing the Romi Web UI

Bu bölümün geri kalanı, Romi Web Kullanıcı Arayüzünün çeşitli bölümlerinden geçecek ve ilgili işlevselliği açıklayacaktır.

Arka Plan Hizmet Durumu

Romi Background Service Status

Romi Web Kullanıcı Arayüzünün bu bölümü, halihazırda çalışan Romi Web Hizmeti (WPILib’in Romi ile konuşmasına izin veren şey) hakkında bilgi sağlar. Kullanıcı arabirimi, hizmeti yukarı / aşağı getirmek için kontroller sağlar ve web hizmetinin mevcut çalışma süresini gösterir.

Not

Kullanıcıların bu bölümdeki işlevleri sık kullanmaları gerekmeyecektir, ancak sorun giderme için yararlı olabilir.

Romi Durumu

Romi Status

Bu bölüm, hizmet sürümü, pil voltajı ve Romi 32U4 kartında şu anda yüklü olan ürün yazılımının web hizmetinin mevcut sürümü ile uyumlu olup olmadığı dahil olmak üzere Romi hakkında bilgi sağlar.

Not

Donanım yazılımı uyumlu değilse, şu bölüme bakın :doc:`Imaging your Romi </docs/romi-robot/imaging-romi>’nizi görüntüleme ‘’

Web Servis Güncellemesi

Web Service Update

Not

Raspberry Pi’nin bu bölümün çalışması için **Writable- Yazılabilir ** modunda olması gerekir.

Romi WPILibPi görüntüsü, Romi web hizmetinin en son (yayınlanma anında) sürümüyle birlikte gelir. Romi web hizmetinin daha yeni sürümlerine yükseltmeyi desteklemek için bu bölüm, kullanıcıların Romi web hizmeti GitHub releases page.

Yükseltme gerçekleştirmek için GitHub Bültenleri sayfasından uygun .tgz dosyasını indirin. Ardından, indirilen .tgz dosyasını seçin ve tıklayın Save . Güncellenen web hizmeti paketi Raspberry Pi’ye yüklenecek ve yüklenecektir. Kısa bir süre sonra Romi Durumu bölümü kendisini en son sürüm bilgileriyle güncellemelidir.

Harici IO Yapılandırması

External IO Configuration

Bu bölüm, kullanıcıların Romi üzerindeki 5 harici GPIO kanalını yapılandırmasına olanak tanır.

Not

Raspberry Pi’nin bu bölümün çalışması için **Writable- Yazılabilir ** modunda olması gerekir.

Bir GPIO kanalının yapılandırmasını değiştirmek için, açılır listelerden uygun bir seçenek seçin. Tüm kanallar (EXT 0 hariç), kanal türleri olarak Dijital IO, Analog Giriş ve PWM’yi destekler. Uygun seçimler yapıldıktan sonra, tıklayın:guilabel:Save External IO Configuration. Web hizmeti daha sonra yeniden başlayacak ve yeni IO yapılandırmasını alacaktır.

“Robot Port-Robot Bağlantı Noktası” satırı, yapılandırılmış her GPIO kanalı için uygun WPILib eşlemesini sağlar. Örneğin, EXT 0 bir Dijital IO kanalı olarak yapılandırılmıştır ve WPILib’de bir DigitalInput (veya DigitalOutput) kanalı 8 olarak erişilebilir olacaktır.

IMU Kalibrasyonu

IMU Calibration

Not

Raspberry Pi’nin bu bölümün çalışması için **Writable- Yazılabilir ** modunda olması gerekir.

Bu bölüm, kullanıcıların jiroskopu Romi üzerinde kalibre etmesine olanak tanır. Jiroskoplarda genellikle bir tür sıfır ofset hatası vardır ve kalibrasyon Romi’nin ofseti hesaplamasına ve hesaplamalarda kullanmasına izin verir.

Kalibrasyona başlamak için Romi’yi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Ardından Calibrate Gyro düğmesine tıklayın. Mevcut kalibrasyon sürecini gösteren bir ilerleme çubuğu görünecektir. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, en son ofset değerleri ekranda görüntülenecek ve Romi web hizmetine kaydedilecektir.

Bu ofset değerleri diske kaydedilir ve yeniden başlatmalar arasında kalır.

Firmware

Not

Şu bölüme bakın Imaging your Romi ınızı görüntüleme.

Konsol Çıkışı

Console Output

Etkinleştirildiğinde, bu bölüm kullanıcıların Romi web hizmetinin sağladığı ham konsol çıktısını görüntülemelerine olanak tanır. Bu, Romi ile ilgili sorunları gidermek veya sadece perde arkasında neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanışlıdır.

Bridge Mode

Bridge mode allows your Romi robot to connect to a WiFi network instead of acting as an Access Point (AP). This is especially useful in remote learning environments, as you can use the internet while using the Romi without extra hardware.

Not

Bridge mode is not likely to work properly in restricted network environments (Educational Institutions).

  1. Enable Writable in the top menu.

Enabling writable mode in the romi UI
  1. Click on Network Settings.

Selecting Network Settings in the UI
  1. The following network settings must be applied:

Picture of the necessary romi options listed below
  • Ethernet: DHCP

  • WiFi Mode: Bridge

  • SSID: SSID (name) of your network

  • WPA2 Passphrase: Password of your wifi network

  • WiFi Address: DHCP

Once the settings are applied, please reboot the Romi. You should now be able to navigate to wpilibpi.local in your web browser while connected to your specified network.

Unable to Access Romi

If the Romi has the correct bridge settings and you are unable to access it, we have a few workarounds.

  • Ethernet into the Romi

  • Reimage the Romi

Some restricted networks can interfere with the hostname of the Romi resolving, you can workaround this by using Angry IP Scanner to find the IP address.

Uyarı

Angry IP Scanner is flagged by some antivirus as spyware as it pings devices on your network! It is a safe application!