Kontrolörler - Controllers

Bu bölümde WPILib geri bildirimi ve FRC ® hareketini denetlemek için yararlı olan ileri beslemeli denetleyici sınıfları mekanizmalar ve bu denetleyicilerle kullanılmak üzere otomatik olarak ayar noktaları oluşturabilen hareket profili oluşturma sınıfları açıklanmaktadır.