RobotBuilder Kullanıcı Arayüzü

../../../../../_images/robotbuilder-interface-1.png

RobotBuilder, robot programlarının hızlı gelişimi için tasarlanmış bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Hemen hemen tüm işlemler sürükle bırak veya açılır listelerden seçenekler belirleyerek gerçekleştirilir.

Öğeleri Paletten Robot Açıklamasına Sürükleme

../../../../../_images/robotbuilder-interface-2.png

Palet öğesi üzerinde sürüklemeyi başlatarak ve öğenin yerleştirilmesini istediğiniz kapta sonlandırarak öğeleri paletten robot açıklamasına sürükleyebilirsiniz. Bu örnekte, Asansör alt sistemine bir potansiyometre düşürülüyor.

Sağ Tıklama Bağlam Menüsünü Kullanarak Bileşen Ekleme

../../../../../_images/robotbuilder-interface-3.png

Robot açıklamasına öğe eklemenin bir kısayol yöntemi, konteyner nesnesine (Kaldırıcı) sağ tıklamak ve eklenmesi gereken öğeyi (Potansiyometre) seçmektir. Bu, sürükle ve bırak işlemiyle aynıdır ancak bazı insanlar için daha kolay olabilir.

Robot Tanımı Öğelerinin Özelliklerini Düzenleme

../../../../../_images/robotbuilder-interface-4.png

Seçilen bir öğenin özellikleri, özellikler görüntüleyicide görünecektir. Özellikler, sağ taraftaki sütundaki değer seçilerek düzenlenebilir.

Menü Sisteminin Kullanılması

../../../../../_images/robotbuilder-interface-5.png

RobotBuilder için işlemler, menü sistemi veya araç çubuğundaki eşdeğer öğe (varsa) aracılığıyla seçilebilir.