Konturlarla Çalışma

Morfolojik işlemlerle gürültüyü eşikledikten ve kaldırdıktan sonra, artık OpenCV’nin findContours yöntemini kullanmaya hazırsınız. Bu yöntem, ikili görüntünüze göre konturlar oluşturmanıza olanak tanır.

Konturları Bulma ve Filtreleme

_, contours, _ = cv2.findContours(binary_img, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

Tek bir görme hedefinin olduğu durumlarda, en büyük konturu alabilir ve aradığınız hedefin bu olduğunu varsayabilirsiniz. Birden fazla görme hedefi olduğunda, istenmeyen konturları filtrelemek için boyut, şekil, dolgunluk ve diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

if len(contours) > 0:
  largest = contours[0]
  for contour in contours:
   if cv2.contourArea(contour) > cv2.contourArea(largest):
     largest = contour

  #
  # Contour processing code
  #

Yeni bulduğunuz konturu çizerseniz, şuna benzemelidir:

Retroreflective tape outlined in red by the image processing algorithm.

Konturlardan Bilgi Çıkarma

Artık istediğiniz kontur(ları) bulduğunuza göre, artık bununla ilgili merkez, köşeler ve dönüş gibi bilgiler almak istiyorsunuz.

Merkez

rect = cv2.minAreaRect(contour)
center, _, _ = rect
center_x, center_y = center

Kornerler

corners = cv2.convexHull(contour)
corners = cv2.approxPolyDP(corners, 0.1 * cv2.arcLength(contour), True)

Rotasyon

_, _, rotation = cv2.fitEllipse(contour)

Bu değerleri nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bkz Ölçümler

NetworkTables’da yayınlama

Bu özellikleri Driver Station ve RoboRIO’ya göndermek için NetworkTables’ı kullanabilirsiniz. Raspberry Pi’de veya RoboRIO’nun kendisinde ek işlemler yapılabilir.

from networktables import NetworkTables

nt = NetworkTables.getTable('vision')

#
# Initialization code here
#

while True:

  #
  # Image processing code here
  #

  nt.putNumber('center_x', center_x)
  nt.putNumber('center_y', center_y)