תרגומים

frc-docs supports translations using the web-based Transifex utility. frc-docs has been translated into Spanish - Mexico (es_MX), French - Canada (fr_CA) and Turkish - Turkey (tr_TR). Chinese - China (zh_CN), Hebrew - Israel (he_IL), and Portuguese - Brazil (pt_BR) have translations in progress. Translators that are fluent in both English and one of the specified languages would be greatly appreciated to contribute to the translations. Even once a translation is complete, it needs to be updated to keep up with changes in frc-docs.

זרימת עבודה

להלן מספר צעדים עבור תרגום frc-docs.

  1. הירשמו ל-Transifex, הצטרפו לפרויקט frc-docs ובקשו גישה לשפה שאליה תרצה לתרום.

  2. Join GitHub discussions! This is a direct means of communication with the WPILib team. You can use this to ask us questions in a fast and streamlined fashion.

  3. ייתכן וניצור עמכם קשר ונשאל שאלות הקשורת לשפת התרגום לפני שתקבלו גישה לפרויקט התרגום של frc-docs.

  4. תרגמו את השפה שלכם!

פרסום התרגומים

תרגומים נמשכים מ-Transifex ומתפרסמים אוטומטית כל יום.

דיוק

התרגומים צריכים להיות מדויקים לטקסט המקורי. אם ניתן לבצע שיפורים בטקסט באנגלית, פתחו PR או Issue ב-Repository של frc-docs. לאחר מכן ניתן לתרגם אותם לאחר המיזוג.