פיתוח עם allwpilib

חשוב

מסמך זה מכיל מידע למפתחים של WPILib. זה לא מיועד לתכנות של רובוטי FRC® .

זוהי רשימת קישורים לתיעודים עבור ה-Repository allwpilib.

התחלה מהירה

Below is a list of instructions that guide you through cloning, building, publishing and using local allwpilib binaries in a robot project. This quick start is not intended as a replacement for the information that is further listed in this document.

  • Clone the repository with git clone https://github.com/wpilibsuite/allwpilib.git

  • Build the repository with ./gradlew build or ./gradlew build --build-cache if you have an internet connection

  • Publish the artifacts locally by running ./gradlew publish

  • Update your robot project’s build.gradle to use the artifacts

Repository ליבה

NetworkTables