יסודות Visual Studio Code והרחבת WPILib

Microsoft’s Visual Studio Code is the supported IDE for C++ and Java development in FRC. This article introduces some of the basics of using Visual Studio Code and the WPILib extension.

מסך הפתיחה

Welcome Screen

כאשר Visual Studio Code נפתח לראשונה, מוצג בפניכם מסך פתיחה. במסך זה תוכלו למצוא כמה קישורים מהירים המאפשרים לכם להתאים אישית את ה-Visual Studio Code, מספר קישורים למסמכים ולסרטונים שיעזרו לכם ללמוד על יסודות ה-IDE וכן כמה טיפים וטריקים.

ייתכן ותבחינו גם בלוגו קטן של WPILib בפינה השמאלית העליונה. זוהי אחת הדרכים לגשת לפיצ’רים המסופקים על ידי הרחבת WPILib (שנדון עליה בהמשך).

ממשק משתמש

הקישור החשוב ביותר לבחון הוא ככל הנראה מסמך ממשק המשתמש הבסיסי. מסמך זה מתאר הרבה מהיסודות של השימוש בממשק המשתמש ומספק את רוב המידע הדרוש לכם כדי להתחיל להשתמש ב-Visual Studio Code עבור FRC.

לוח הפקודות

ניתן להשתמש בלוח הפקודות כדי לגשת או להפעיל כמעט כל פונקציה או פיצ׳ר ב-Visual Studio Code (כולל אלו מהרחבת WPILib). ניתן לגשת ללוח הפקודות מתפריט ”View“ או על ידי לחיצה על Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P ב-macOS) הקלדת טקסט בחלון תצמצם באופן דינמי את החיפוש לפקודות רלוונטיות ותראה אותן בתפריט הנפתח.

בדוגמה הבאה ”wpilib“ מוקלד בתיבת החיפוש לאחר הפעלת לוח הפקודות, והוא מצמצם את הרשימה לפונקציות המכילות WPILib.

הרחבת WPILib

WPILib Commands

הרחבת WPILib מספקת את הפונקציונליות FRC® הספציפית הקשורה ליצירת פרויקטים ורכיבי פרויקט, בנייה והורדת קוד ל-roboRIO ועוד. ניתן לגשת לפקודות WPILib באחת משתי הדרכים הבאות:

  • על ידי הקלדת ״WPILib״ בלוח הפקודות

  • על ידי לחיצה על סמל WPILib בפינה השמאלית העליונה. פעולה זו תפתח את לוח הפקודות של WPILib שהוזן מראש.

הערה

זה לא מומלץ להתקין את הרחבת Visual Studio IntelliCode יחד עם ההתקנת VS Code עבור FRC שכן ידוע שהוא שובר את IntelliSense.

למידע נוסף אודות פקודות ההרחבה של WPILib, עיינו במאמרים האחרים בפרק זה.