מבוא

ברוכים הבאים לתיעוד הרשמי של מערכת הבקרה של FIRST® Robotics Competition וחבילות התוכנה של WPILib. העמוד הזה הוא המשאב העיקרי המתעד את השימוש של מערכת הבקרה של FRC® (כולל חיווט, קונפיגורציה, ותוכנה) וגם הספריות והכלים של WPILib.

חדשים בתכנות?

עמודים אלו מכסים את המפרט של ספריות WPILib ומערכת הבקרה של FRC ואינם מתארים את יסודות השימוש בשפות התכנות הנתמכות. אם ברצונכם לקבל משאבים ללימוד שפות התכנות הנתמכות, עיינו בהמלצות הבאות:

הערה

ניתן להמשיך עם חלק זה של ״מאפס לרובוט״ כדי לקבל רובוט בסיסי מתפקד ללא ידיעת שפת התכנות. כדי לעבור מעבר לכך, יהיה עליכם להכיר את השפה בה בחרתם לתכנת.

Java

C++

LabVIEW

Python

מאפס לרובוט

The remaining pages in this tutorial are designed to be completed in order to go from zero to a working basic robot. The documents will walk you through wiring your robot, installation of all needed software, configuration of hardware, and loading a basic example program that should allow your robot to operate. When you complete a page, simply click Next to navigate to the next page and continue with the process. When you’re done, you can click Next to continue to an overview of WPILib in C++/Java/Python or jump back to the home page using the logo at the top left to explore the rest of the content.