התקנת ה-FRC Game Tools

ה-FRC® Game Tools מכיל את רכיבי התוכנה הבאים:

  • עדכון LabVIEW

  • FRC Driver Station

  • FRC roboRIO Imaging Tool and Images

The LabVIEW runtime components required for the Driver Station and Imaging Tool are included in this package.

הערה

No components from the LabVIEW Software for FRC package are required for running either the Driver Station or Imaging Tool.

דרישות

  • Windows 10 or higher (Windows 10, 11). Windows 11 is not officially supported by NI, but has been tested to work.

  • הורדת ה-FRC Game Tools מ-NI.

The Download button for the NI installer with the offline installer link below it.

אם ברצונכם להתקין במחשבים אחרים במצב לא מקוון, לחצו על Individual Offline Installers לפני לפני הלחיצה על Download כדי להוריד את המתקין המלא.

התקנה

חשוב

The Game Tools installer may prompt that .NET Framework 4.6.2 needs to be updated or installed. Follow prompts on-screen to complete the installation, including rebooting if requested. Then resume the installation of the FRC Game Tools, restarting the installer if necessary.

חילוץ

Run the downloaded executable file to start the install process. Click Yes if a Windows Security prompt appears.

רישיון NI Package Manager

Accepting the License Agreement for NI Package Manager.

במידה ואתם רואים מסך זה, לחץ על Next. מסך זה מאשר שאתה מסכים להסכם הרישיון של NI Package Manager.

ביטול ההפעלה המהירה של Windows

Screen for disabling Windows fast startup.

מומלץ להשאיר מסך זה כמו שהוא, ההפעלה המהירה של Windows עלולה לגרום לבעיות במנהלי ההתקן של NI הנדרשים לצריבת ה-roboRIO. לחצו Next.

NI Package Manager Review

Review screen that shows what is about to be installed.

במידה ואתם רואים מסך זה, לחצו Next.

NI Package Manager Installation

Screen with progress bars indicating the amount of completion.

Installation progress of the NI Package Manager will be tracked in this window.

תוכנה נוספת

Leave all of the additional packages selected.

במידה ואתם רואים מסך זה, לחצו Next.

הסכמי רישיון

Accept the NI software license agreement.

בחרו I accept… ולחצו Next

Accept the Silverlight license agreements.

Go ahead and press I accept… then click Next, confirming that you agree to the NI License agreement.

Review Summary

Review Summary

לחצו Next.

פרטי ההתקדמות

פרטי ההתקדמות

This screen showcases the installation process, go ahead and press Next when it’s finished.

NI Activation Wizard

The NI user login screen.

התחברו לחשבון ה-ni.com שלכם. במידה ואין לכם עדיין חשבון, בחרו Create account כדי ליצור חשבון חדש בחינם.

Screen for entering your product key.

הזינו את המספר הסידורי. לחצו Activate.

הערה

If this is the first time activating this year’s software on this account, you will see the message shown above about a valid license not being found. You can ignore this.

Screen details the activation success of each package.

If your products activate successfully, an Activation Successful message will appear. If the serial number was incorrect, it will give you a text box and you can re-enter the number and select Try Again. If everything activated successfully, click Next.

Close through this screen asking you to register.

לחצו Close.

NI Update Service

The update service is not needed.

You will be prompted whether to enable the NI update service. You can choose to not enable the update service.

אזהרה

It is not recommended to install these updates unless directed by FRC through our usual communication channels (FRC Blog, Team Updates or E-mail Blasts).

אתחל מחדש להתקנה מלאה

Choose reboot to complete the installation.

If prompted, select Reboot Now after closing any open programs.