שלב 2: התקנת התוכנות

ניתן למצוא את הסקירה הכללית על תוכנת מערכת הבקרה כאן.