שלב 1: בניית הרובוט

ניתן למצוא את הסקירה הכללית על חומרת מערכת הבקרה כאן.