תכנות מבוסס פקודות

הערה

תכנות מבוסס פקודות ישנות (Old command-based) אינו זמין יותר ב-2023. יש לעבור ל-framework החדש, מבוסס פקודות, כפי שמופיע מטה. תיעוד עבור תכנות מבוסס פקודות ישנות נמצא כאן.

This sequence of articles serves as an introduction to and reference for the WPILib command-based framework.

For a collection of example projects using the command-based framework, see Command-Based Examples.