מבוא לרשתות

הפסקה הזאת מדגישה תצורה ושימוש בקשר לתקשורת בין הDriver Station לroboRIO.