מילון מונחי FRC

מד תאוצה

מכשיר נפוץ משמש למדידה של תאוצה בציר אחד או יותר.

אוטונומי

השלב הראשון של כל מקצה נקרא אוטונומי והוא מורכב מהנחיות המתוכנתות מראש של הרובוט.

מוצרי COTS

Commercial off the shelf, a standard (i.e. not custom order) part commonly available from a vendor to all teams for purchase.

C++

אחד משלושת שפות התכנות הנתמכות רשמית.

הוצא משימוש

Software that has been replaced and will no longer receive new features. Deprecated software will be maintained for at least 1 year, but may be removed after that. For example, if a method is deprecated prior to the 2022 season, it will be usable in the 2022 season, but may be removed prior to the 2023 season. Teams are encouraged to not use deprecated methods in new code.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol, the protocol that allows a central device to assign unique IP addresses to all other devices.

FMS

מערכת ניהול מגרש, המערכת אלקטרוניקה האחראית לבקרה וניהול של מגרש הFIRST Robotics Competition.

GradleRIO

The mechanism that powers the deployment of robot code to the roboRIO.

ג’יירו

A device that measures rate of rotation. It can add up the rotation measurements to determine heading of the robot. (“gyro”, for short)

כיוון

The direction the robot is pointed, usually expressed as an angle in degrees.

IMU

Inertial Measurement Unit, a sensor that combines both an accelerometer and a gyroscope into a single sensor.

Java

אחד משלושת שפות התכנות הנתמכות רשמית.

KOP

Kit of Parts, the collection of items listed on the Kickoff Kit checklists, distributed to the team via FIRST Choice, or paid for completely (except shipping) with a Product Donation Voucher (PDV).

מרכב KOP

The KOP contains a drive base (chassis) distributed to every team (that did not opt out) as part of the KOP. For the 2022 season, the KOP chassis is the AM14U5.

LabVIEW

אחד משלושת שפות התכנות הנתמכות רשמית.

NetworkTables

A way to communicate key / value pairs of data between programs.

סימולציה

דרך בשביל קבוצות לבדוק את הקוד שלהם בלי רובוט אמיתי זמין.

טלאופ

The second phase of each match is called the Teleoperated Period (teleop) and consists of drivers controlling their robots.

מסלול

A trajectory is a smooth curve, with velocities and accelerations at each point along the curve, connecting two endpoints on the field.