PathWeaver’a alan görüntüleri ekleme

2019 oyununu örnek olarak kullanarak kendi saha görüntünüzü eklemeye yönelik talimatları burada bulabilirsiniz.

Oyunlar, Linux ve macOS’ta ~ / PathWeaver /Games veya Windows’ta % USERPROFILE% / PathWeaver / Games dizininden yüklenir. Dosyalar, oyuna özel bir alt dizinde veya Oyunlar dizinindeki bir zip dosyasında olabilir. ZIP dosyası bir oyun dizini ile aynı düzeni izlemelidir; JSON dosyası ZIP dosyasının kök dizininde olmalıdır (bir alt dizinde olamaz).

Örneği indirin FIRST Hedef Derin Uzay alanı tanımı here. Diğer alan tanımları, PathWeaver GitHub deposunda <https://github.com/wpilibsuite/PathWeaver/tree/main/src/main/resources/edu/wpi/first/pathweaver>`__.

Dosya Düzeni

~/PathWeaver
 /Games
  /Custom Game
   custom-game.json
   field-image.png
  OtherGame.zip

JSON Biçimi

{
  "game": "game name",
  "field-image": "relative/path/to/img.png",
  "field-corners": {
   "top-left": [x, y],
   "bottom-right": [x, y]
  },
  "field-size": [width, length],
  "field-unit": "unit name"
}

Alan görüntüsünün yolu JSON dosyasına göredir. Basitlik açısından, görüntü dosyası JSON dosyasıyla aynı dizinde olmalıdır.

Alan köşeleri, alan görüntüsündeki oynatılabilir alanın dikdörtgen sınırını tanımlayan sol üst ve sağ alt piksellerin X ve Y koordinatlarıdır. Dikdörtgen olmayan oyun alanları desteklenmez.

Alan boyutu, sağlanan birimlerdeki sahanın oynanabilir alanının genişliği ve uzunluğudur.

Alan birimleri büyük / küçük harfe duyarlı değildir ve metre, cm, mm, inç, fit, yard veya mil cinsinden olabilir. Tekil, çoğul ve kısaltmalar desteklenir (ör. “Metre”, “metre” ve “m”, sayaçları belirtmek için geçerlidir)

Not

When making a new field image, a border (minimum of 20 pixels is recommended) should be left around the outside so that waypoints on the field edge are accessible.