Plots-Grafikler

Glass, NetworkTables’dan alınan yüksek performanslı, kapsamlı veri grafiğinde mükemmeldir. Bazı özellikler arasında yeniden boyutlandırılabilir grafikler, birden çok y eksenine sahip grafikler ve grafikleri duraklatma, inceleme ve devam ettirme yeteneği bulunur.

Grafik Oluşturmak

Ana menü çubuğundaki Plot düğmesi seçilerek ve ardından New Plot Window tıklanarak yeni bir çizim gereci oluşturulabilir. Her çizim penceresine birkaç ayrı grafik eklenebilir. Bir çizim penceresi içine bir çizim eklemek için, widget’ın içindeki Add plot düğmesine tıklayın. Ardından NetworkTables widget’ından çeşitli kaynakları grafiğe sürükleyebilirsiniz:

../../../../_images/drag-plot.png

Grafikleri Düzenleme

You can click and drag on the plot to move around and scroll on top of the plot to zoom the y axes in and out. Double clicking on the graph will autoscale it so that the zoom and axis limits fit all of the data it is plotting. Furthermore, right-clicking on the plot will present you with a plethora of options, including whether you want to display secondary and tertiary y axes, if you wish to lock certain axes, etc.

../../../../_images/plot-options.png

İkincil ve üçüncül y eksenlerini kullanılabilir kılmayı seçerseniz, veri kaynaklarını bu eksenlere sürükleyerek çizgilerinin istediğiniz eksene karşılık gelmesini sağlayabilirsiniz:

../../../../_images/second-axis.png

Ardından, kaydırmadan bağımsız olarak aralıklarının her zaman sabit kalması için belirli eksenleri kilitleyebilirsiniz. Bu örnekte, ikincil eksen aralığı (“/ SmartDashboard / Kp” girişiyle) 9 ile 12 arasında kilitlendi.

../../../../_images/locked-axis.png