Komut Tabanlı Çerçeve için Widgetlar

Glass’ın ayrıca command-based framework özgü birkaç widget’ı vardır. Bunlar, komutları zamanlamak, belirli bir alt sistemde aktif olarak çalışan komutları görüntülemek veya command scheduler. durumunu görüntülemek için pencere öğelerini içerir.

Komut Seçici Widget

Command Selector widget’ı, Glass’tan belirli bir komut örneğini (Ağ Tabloları üzerinden gönderilen) başlatmanıza ve iptal etmenize olanak sağlar. Örneğin, bir``MyCommand`` örneği oluşturabilir ve bunu SmartDashboard’a gönderebilirsiniz:

MyCommand command = new MyCommand(...);
SmartDashboard.putData("My Command", command);

Not

MyCommand örneği, daha düşük seviyeli bir NetworkTables API kullanılarak veya Shuffleboard API kullanılarak da gönderilebilir. Bu durumda, SmartDashboard API kullanıldı, yani: Command Selector widget will appear under the ``SmartDashboard``tablo adı altında görünecektir.

Command Selector widget showing that "MyCommand" is running with the option to cancel

Widget’ın iki durumu vardır. Komut çalışmadığında, bir:guilabel:Run düğmesi görünecektir - tıklamak komutu zamanlayacaktır. Komut çalışırken, bir Cancel düğmesi ile birlikte Running… metni görünecektir (yukarıda gösterildiği gibi). Bu, komutu iptal edecektir.

Alt Sistem Widget’ı

The Subsystem widget can be used to see the default command and the currently scheduled command on a specific subsystem. If you are using the SubsystemBase base class, your subsystem will be automatically sent to NetworkTables over LiveWindow. To view this widget, look under the LiveWindow main table name in the NetworkTables menu.

Subsystem widget showing the state of "DriveSubsystem". Default Command: "DefaultDrive". Current Command: "DriveDistance"

Komut Zamanlayıcı Widget’ı

The Command Scheduler widget allows you to see all currently scheduled commands. In addition, any of these commands can be canceled from the GUI.

Scheduler widget. Scheduled commands are "DriveDistance" and "MyCommand". Both have the option to cancel.

The CommandScheduler instance is automatically sent to NetworkTables over LiveWindow. To view this widget, look under the LiveWindow main table name in the NetworkTables menu.