Alt tablo oluşturma için dinleme

package networktablesdesktopclient;

import edu.wpi.first.networktables.NetworkTable;
import edu.wpi.first.networktables.NetworkTableInstance;

public class SubTableListenerExample {

  public static void main(String[] args) {
   new SubTableListenerExample().run();
  }

  public void run() {
   NetworkTableInstance inst = NetworkTableInstance.getDefault();
   NetworkTable table = inst.getTable("datatable");
   inst.startClientTeam(190);

   table.addSubTableListener((parent, name, table) -> {
     System.out.println("Parent: " + parent + " Name: " + name);
   }, false);

   try {
     Thread.sleep(100000);
   } catch (InterruptedException ex) {
     System.out.println("Interrupted!");
   }
  }
}

Bu örnekte, dinleyiciden bir seviye aşağıda alt tabloların oluşturulmasını dinleyen bir dinleyici tanımlanmıştır. Bu, “/datatable/ <any-table-name>” anahtarına sahip alt tablolardır. Bu, mevcut her alt tablo için geri aramayı başlatır, ardından bu durumda “datatable” ın hemen altında oluşturulan yeni alt tabloları dinlemeye devam eder.