Rota Eğitimi

Bu, yörünge oluşturmayı uygulamak ve diferansiyel tahrikli bir robotu takip etmek için tam bir eğitimdir. Bu öğreticide kullanılan tam kod, RamseteCommand örnek projesinde bulunabilir. (Java, C++).